борчески

fighting, militant; combative; strug-gling
борчески дух fighting spirit; fight
имам борчески дух have plenty of fight
това сломи борческиа му дух that took all the fight out of him
повдигам борческия дух на някого put some fight into s.o.
борчески лозунг a militant slogan
борчески привет militant greetings
* * *
бо̀рчески,
прил., -а, -о, -и fighting, militant; combative; struggling; \борческии дух fighting spirit; fight; \борческии лозунг militant slogan; повдигам \борческиия дух на някого put some fight into s.o.; това сломи \борческиия му дух that took all the fight out of him.
* * *
fighting
* * *
1. fighting, militant;combative;strug-gling 2. БoРЧЕСКИ дух fighting spirit;fight 3. БoРЧЕСКИ лозунг a militant slogan 4. БoРЧЕСКИ привет militant greetings 5. имам БoРЧЕСКИ дух have plenty of fight 6. повдигам БoРЧЕСКИя дух на някого put some fight into s. о. 7. това сломи БoРЧЕСКИа му дух that took all the fight out of him

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • борчески — прил. войнствен, нападателен, настъпателен, агресивен, активен прил. мъжествен, безстрашен, храбър, смел, упорит, решителен, героичен, самоотвержен, дързък, пламенен прил. боен, боеви …   Български синонимен речник

  • активен — прил. деен, деятелен, действен, пъргав, бърз, подвижен, жив, трескав, енергичен, експедитивен, интензивен прил. работлив, ревностен, прилежен, усърден, предприемчив прил. боен, войнствен, борчески, нападателен прил. чевръст, оживен прил.… …   Български синонимен речник

  • боеви — прил. боен, строеви прил. борчески …   Български синонимен речник

  • боен — прил. стратегически, военен, нападателен, офанзивен, боеви прил. строеви прил. борчески прил. войнствен, активен …   Български синонимен речник

  • войнствен — прил. нападателен, настъпателен, агресивен прил. мъжествен, смел, безстрашен, храбър, решителен, борчески, героичен, самоотвержен прил. боен, активен …   Български синонимен речник

  • героичен — прил. храбър, смел, решителен, безстрашен, мъжествен, юначен, юнашки, самоотвержен, доблестен, войнствен, борчески прил. геройски …   Български синонимен речник

  • нападателен — прил. настъпателен, агресивен, войнствен, офанзивен прил. дързък, смел, връхлитащ, налитащ, устремителен, настървен прил. свадлив, нагъл, оскърбителен, обиден прил. боен, борчески, активен прил. самоуверен, самоизтъкващ се …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.